Privacy verklaring

Apotheek Hummelo en Keppel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, de veiligheid van uw persoonsgegevens en van uw medicatiedossier. Apotheek Hummelo en Keppel verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor verschillende diensten. Enkele voorbeelden zijn het beantwoorden van vragen, voor het opstellen van een factuur en voor het bezorgen van de door u bestelde producten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl) onder ‘organisatie & regelgeving’ of door te zoeken op ‘privacy’ of ‘privacyreglement’.

Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), zoeken op ‘WBP’. Of gaat u naar https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging

Apotheek Hummelo en Keppel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medicatiegegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking.

Cookies

Apotheek Hummelo en Keppel gebruikt cookies om haar dienstverlening en website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser.

Gebruik van persoonsgegevens

Apotheek Hummelo en Keppel kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat Apotheek Hummelo en Keppel uw gegevens gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de apotheek.

Inzage en wijziging

 

U heeft het recht Apotheek Hummelo en Keppel te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt daarvoor contact opnemen met de apotheek op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op homepage van deze website.

Aanpassing privacyverklaring

Apotheek Hummelo en Keppel kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Apotheek Hummelo en Keppel adviseert u dat regelmatig te doen, in elk geval voordat u persoonsgegevens aan de apotheek verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van apotheek Hummelo en Keppel, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.