Kan iedereen bij apotheek Hummelo en Keppel terecht?
Ja, iedereen die geneesmiddelen op recept van een medisch specialist of huisarts wil afhalen, kan bij ons terecht. Voor uw gemak sturen wij de kosten van uw geneesmiddelen direct door naar uw zorgverzekeraar. Wij verkopen ook andere artikelen waar geen recept voor nodig is.
Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.
Ben ik verplicht mijn geneesmiddelen altijd bij dezelfde apotheek te halen?
Nee, in Nederland kunt u zelf kiezen bij welke apotheek u uw geneesmiddelen haalt. Dat kan dus een andere apotheek zijn dan waar uw gegevens (al) bekend zijn.

Is de apotheek gelieerd aan een apotheek keten?
Nee, apotheek Hummelo en Keppel is een zelfstandig opererende apotheek waar gemak, service en persoonlijke benadering centraal staan. Wij werken samen met apotheek Hengelo. Uw apotheker, dhr. A.K. Karbor, heeft ruim 20 jaar ervaring als apotheker.

Hoe weet de apotheek of mijn medicijnen elkaar wel verdragen?
Voordat u een nieuw geneesmiddel meekrijgt, nemen wij met u door welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Zo gaan wij zorgvuldig na of u de nieuwe geneesmiddelen veilig naast uw andere medicatie kunt gebruiken.

Kunt u alle geneesmiddelen en hulpmiddelen leveren die ik op recept voorgeschreven krijg?
Normaal gesproken kunnen we elk, in Nederland geregistreerd geneesmiddel, leveren. Mocht, om welke reden dan ook, het niet lukken het gevraagde geneesmiddel te leveren, dan zullen we in overleg met u en uw arts proberen om tot een gelijkwaardig alternatief te komen.
Naast geneesmiddelen kunnen wij voor de meeste zorgverzekeraars direct de kosten van hulpmiddelen, zoals incontinentiematerialen, verbandmaterialen en specialistische dieetvoeding bij uw zorgverzekering indienen.
Waarom moet ik (bij-) betalen bij sommige geneesmiddelen? Ik ben toch al verzekerd via het meest uitgebreide pakket van mijn ziektekostenverzekeraar?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u (een deel van de kosten van) uw geneesmiddelen zelf moet betalen. Sinds 1 januari 2004 worden, helaas, een heleboel geneesmiddelen niet meer vergoed. Dit heeft de minister besloten, omdat deze geneesmiddelen ook zonder recept te koop zijn. Een andere veel voorkomende reden waarom u moet betalen is omdat er een bijbetaling voor het geneesmiddel is. Een bijbetaling betekent dat het geneesmiddel duurder is dan de maximale vergoeding die voor die geneesmiddelen is vastgesteld. Mocht u willen weten of en waarom u iets moet betalen, vraagt u het ons dan.

Moet ik mijn geneesmiddelen in de apotheek direct betalen in verband met het eigen risico?
Nee, u betaalt het verplichte eigen risico aan uw zorgverzekeraar niet contant aan uw apotheek.
Voor meer informatie of uw geneesmiddel vergoed wordt kunt u kijken op www.medicijnkosten.nl
Welke maatregelen zijn van toepassing in verband met het coronavirus?
De precieze maatregelen kunt u op deze pagina nalezen.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
Heeft u opmerkingen of een klacht, dan horen wij dat graag van u. Wij stellen uw mening zeer op prijs.
U kunt uw klacht persoonlijk aan de apotheker kenbaar maken of uw klacht in een e-mail naar ons te sturen met een korte omschrijving.
Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP. Meer informatie kunt u vinden op de website: https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/klachten-over-uw-apotheek

PLICHTEN VAN DE APOTHEKER
Aanwezigheid in de apotheek
De apotheker zorgt ervoor dat hij in de apotheek beschikbaar is. Als de apotheker zelf niet beschikbaar is, stelt hij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio.

Aansprakelijkheid
De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Bij schade die ontstaat door een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product moet hij/zij u daarvan direct op de hoogte stellen. Als de apotheker dat niet doet, is hij/zij verantwoordelijk voor de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, kan hij/zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade.

UW PLICHTEN ALS PATIENT
Het geven van de benodigde informatie aan de apotheker
U bent als patiënt verplicht de apotheker informatie te geven, voor zover u daarover beschikt, die nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw apotheker weet:
-of u een allergie hebt
– welke medicijnen u nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die u bij de drogist heeft gehaald)
– of u zwanger bent of niet meer
– of u borstvoeding geeft of niet meer